Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 142
 • Produkcja: 2022
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

XXXII Sesja Rady Gminy Wicko

Data posiedzenia: 2022-01-25 godz. 13:00

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku ul .Parkowa 2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wicko na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Wicko prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 575/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Wicko.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie członkostwa Gminy Wicko w Stowarzyszeniu "Bursztynowy Pasaż" - Lokalna Grupa Działania.
 9. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Ulinia, stanowiących działki numer 51/9 i 51/10.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – działka Nr 5 ,obręb Roszczyce
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Wicko od Zarządu Powiatu Lęborskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1303G na odcinku 400m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku miejscowości Żarnowska w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
 14. Sprawy Rady Gminy
  1. Interpelacje radnych i zapytania
 15. Zakończenie obrad


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze