Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 240
 • Produkcja: 2021
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

Sesja odbyła się  26 października  2021 roku o godz. 13.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XII/102/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Wicko.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały   w sprawie  utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Wicko.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowska-ul. Wczasowa.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowska-ul. Piaskowa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulinia-ul. Wilcza.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka  Nr 110/2 obr. Białogarda.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 10/2 w m. Maszewko obr. Maszewko dla najemcy.
 14. Sprawy Rady Gminy
  1. wolne wnioski i  oświadczenia
 15. Zakończenie obrad.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze