Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 305
 • Produkcja: 2021
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

XXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Wicko - 14 września 2021 r.

Sesja odbyła się 14  września  2021 roku o godz. 13.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Wicku.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021-2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działki Nr 532, 512, 513/4 i 514/9 obr. Wicko.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działki Nr 188, 197/1 obr. Białogarda oraz działka Nr 73/2 obr. Białogarda.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka  Nr 245 obr.Szczenurze.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 97 obr. Łebieniec.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka  Nr 695 obr. Nowęcin.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 307 obr. Charbrowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 361/8, 361/9, 361/10, 361/11, 361/12, 361/13 położonych w obrębie geodezyjnym Szczenurze, objętych Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015086/7.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej Nr 430, położonej w obrębie Nowęcin na rzecz użytkownika wieczystego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 747/37 i 747/55 obr. Nowęcin gm. Wicko.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Zdrzewno 8 obręb geodezyjny Kopaniewo w drodze przetargu.
 17. Rozpatrzenie  projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wicko.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Zdrzewno w gminie Wicko.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wicko.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wicko.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 24. Sprawy Rady Gminy
  1. wolne wnioski i  oświadczenia
 25. Zakończenie obrad.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze