Kanał: Wicko

Metryczka

 • Widownia: 448
 • Produkcja: 2021
 • Zdjęcia: Urząd Gminy w Wicku
 • Montaż: Urząd Gminy w Wicku
 • Realizacja: Urząd Gminy w Wicku

Opis

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji.

Sesja odbyła się 27 kwietnia  2021 roku o godz. 13.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 184, położonej w obrębie geodezyjnym Łebieniec, objętej Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015076/4, zabudowanej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części miejscowości Nowęcin w Gminie Wicko.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. 187 obr. Wrzeście.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 613 obr.Nowęcin
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 365 obr. Nowęcin.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 348 obr. Żarnowska.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 345 obr. Żarnowska.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 245 obr. Szczenurze.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 243/6 obr. Nowęcin.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 37 obr. Sarbsk.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 17/11 obr. Żarnowska.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 336/3 obr. Żarnowska.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wicko Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 21. Sprawy Rady Gminy
  • wolne wnioski i  oświadczenia
 22. Zakończenie obrad.

 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze